Slovensky Cesky English
Aquasystem

Vaša voda, Váš život
Aqvital
Dezanol - Plošná dezinfekcia
Aqvitox-D - Ošetrenie rán
Anticalc
Aquaenzym
Použitie
Aplikácia
Bezpečnosť
Certifikáty
Ecobenz
Katalógy na stiahnutie
Referencie
Cenník
Kontakty
 
Aquaenzym / Použitie

Používa sa v mäsovom, mliekarenskom, kvasnom priemysle, v konzervárňach, pekárňach, mraziarniach, bitúnkoch a v ďalších odvetviach, kde vznikajú odpadové vody s vysokým obsahom organických látok. Voda, ktorá odteká z prevádzok dosahuje vďaka použitiu tohto enzymatického prípravku hodnoty stanovené predpismi.Takto ošetrená voda nespôsobuje problémy na ČOV, kde enzýmy vylepšujú separačné vlastnosti aktivovaného kalu, znižujú možnosť vzniku vláknitých baktérií. Zlepšujú biocenózu. Na ČOV sa lepšie odbúra biologický fosfor, a CHSK na odtoku je podľa normy. V kalovej koncovke sa dvíha sušina a lepšie sa oddeľuje voda.

Použitím zmesi enzýmov v čistiarňach odpadových vôd s aktivačným procesom, dochádza k rozkladu vysokomolekulárnych látok rozpustených v odpadovej vode na ich fragmenty, ktoré sú ťažšie metabolizovateľné pre vláknité mikroorganizmy ako pre vločkotvorné. Tým je potlačený rast vláknitých mikroorganizmov na úkor vločkotvorných. Tuky obsiahnuté v odpadovej vode sa za pomoci AQUAENZYMU štiepia na fragmenty uhlíkového reťazca v menšej dĺžke ako C10. Tým sa poskytne metabolická výhoda vločkotvorným mikroorganizmom. Zvýšením počtu vločkotvorných na úkor vláknitých mikroorganizmov, dôjde k zlepšeniu separačných vlastností kalu. Rozložením vysokomolekulárnych substrátov dochádza k zvýšeniu množstva živín v roztoku. Výhodou je, že aktivovaný kal nie je poškodzovaný a súčasne nie je nutné znižovať množstvo kalu v systéme, takže je zachovaný čistiaci efekt. Aplikácia sa prevádza priamo do aktivačnej nádrže.

Z mikrobiologického hľadiska je prípravok AQUAENZYM nezávadný. Neobsahuje fekálne a fekálno koliformné baktérie ani salmonely. Je biologicky úplne odbúrateľný, nepoškodzuje životné prostredie, nepoškodzuje potrubie a armatúry, nie je toxický.
 

Tlač stránku

AQUASYSTEM s.r.o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, tel.: +421 2 4464 10 61, fax: +421 2 4446 1508

Powered by Webcredit s.r.o.