Slovensky Cesky English
Aquasystem

Vaša voda, Váš život
Aqvital
Dezanol - Plošná dezinfekcia
Aqvitox-D - Ošetrenie rán
Anticalc
Princíp činnosti
Aplikácia
Inštalácia
Technické parametre
Certifikáty
Aquaenzym
Ecobenz
Katalógy na stiahnutie
Referencie
Cenník
Kontakty
 
Anticalc

Zariadenia na úpravu vody s obchodným názvom ANTICALC a ANTICALC PLUS 2010 sú identické a princíp ich fungovania je rovnaký.

Voda vo svojej prirodzenej podobe obsahuje množstvo prvkov dôležitých a nevyhnutných pre život. Niektoré z týchto pre život nevyhnutných prvkov však spôsobujú problémy predovšetkým pri tepelnej úprave vody resp. pri jej využití pre technologické účely.

Najväčší problém spôsobuje vápnik. Jeho kvantitatívna prítomnosť vo vode sa technicky označuje ako tvrdosť vody. Štruktúra vápnika vo vode spôsobuje, že zariadenia prichádzajúce do styku s ním sú znehodnocované tvrdými nánosmi – vodným kameňom. Hrúbka vrstvy vodného kameňa (vápnika) úmerne rastie s časom a množstvom vápnika vo vode.

Rast tvrdých nánosov výrazne podporuje zvyšovanie teploty vody. Ohrievaním vody sa výrazne zvyšuje hrúbka vodného kameňa. Ten spôsobuje veľké problémy v celom komplexe zariadenia zabezpečujúceho ohrievanie vody. Vodný kameň takto znehodnocuje potrubie, ohrievače vody, vodovodné batérie, armatúry, práčky, umývačky riadu, meraciu a regulačnú techniku. Tvorbe tvrdých nánosov vápnika je možné zabrániť úpravou vody, resp. úpravou štruktúry vápnika vo vode. Z principiálneho hľadiska je možné tieto zariadenia rozdeliť na :

- chemické úpravne –na odstránenie vápnika sú využívané chemické procesy

- fyzikálne – pracujú na princípe fyzikálnej premeny , bez použitia chemikálií

Zariadenie ANTICALC® vyrábané našou firmou pracuje na fyzikálnom princípe. Takto upravená voda je preto vhodná aj na konzumáciu ako pitná. 

Tlač stránku

AQUASYSTEM s.r.o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, tel.: +421 2 4464 10 61, fax: +421 2 4446 1508

Powered by Webcredit s.r.o.