Slovensky Cesky English
Aquasystem

Vaša voda, Váš život
Aqvital
Dezanol - Plošná dezinfekcia
Aqvitox-D - Ošetrenie rán
Anticalc
Aquaenzym
Použitie
Aplikácia
Bezpečnosť
Certifikáty
Ecobenz
Katalógy na stiahnutie
Referencie
Cenník
Kontakty
 
Aquaenzym

AQUAENZYM je biologicky aktívna zmes 4 druhov enzýmov (lipáza, proteáza, amyláza a hemicelulóza), s vysokou aktivitou pre rozklad a štiepenie organických látok (tuky živočíšne a rastlinné, škroby, sacharidy, fekálie, celulóza) na ľahké mastné kyseliny, zvyškové uhlíkaté zlúčeniny a glycerol, ktoré sú potom ľahšie likvidované biologickým čistiacim procesom.

ENZÝM JE KATALYZÁTOR, KTORÝ UMOŽŇUJE ŠTIEPNU REAKCIU.

Viaže sa okamžite na nečistoty (preto sa môže aplikovať v prevádzke, pri pretekajúcej vode).

  • Jeho pôsobením sa podstatne obmedzí tvorba zápachu.
  • Výhodne použiteľný k prečisteniu kanalizácie a na zabránenie jeho upchatia.
  • Do odpadových jám, septikov...na zníženie množstva kalov a tukov, štiepenie tzv. tukového koláča, k zriedeniu objemu žumpy....čím sa výrazne predĺži interval vývozu.
  • Do oxidačných nádrží, kalových nádrží, vyhnievacích nádrží na zníženie množstva kalov a ako druhotný efekt dochádza aj k obmedzeniu penivosti v aktivačných nádržiach.
  • Výrazne znižuje hodnoty odpadových vôd (CHSK,BSK5,TUKY,NL,EL...) 

Použitím tohto prípravku dosahuje odtekajúca voda hodnoty, ktoré sú stanovené predpismi. Takto ošetrená voda nespôsobuje problémy na ČOV, kde enzýmy vylepšujú separačné vlastnosti aktivovaného kalu a znižujú možnosť vzniku vláknitých baktérií. V kalovej koncovke sa dvíha sušina a lepšie sa oddeľuje voda. 
 

Tlač stránku

AQUASYSTEM s.r.o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, tel.: +421 2 4464 10 61, fax: +421 2 4446 1508

Powered by Webcredit s.r.o.