Slovensky Cesky English
Aquasystem

Vaša voda, Váš život
Aqvital
Dezanol - Plošná dezinfekcia
Princíp výroby
Možnosti použitia
Výhody Dezanolu
Zdravotníctvo
Domácnosť
Otázky a odpovede
Certifikáty
Referencie
Aqvitox-D - Ošetrenie rán
Anticalc
Aquaenzym
Ecobenz
Katalógy na stiahnutie
Referencie
Cenník
Kontakty
 
Dezanol - Plošná dezinfekcia / Zdravotníctvo

Základné informácie

Dezanol  je neutrálny dezinfekčný roztok, ktorý má baktericídne, fungicídne, sporocídne vírusinaktivačné účinky a  účinne odstraňuje zápach.

Je vyrábaný elektro-fyzikálno-chemickým rozkladom roztoku chloridu sodného v destilovanej resp. pitnej vode. Roztok je bezfarebná číra tekutina so zápachom chlóru, ktorá obsahuje vysoko aktívne kyslíkové zlúčeniny chlóru.

Použitie

Dezanol sa využíva v koncentrovanej forme na povrchovú a plošnú dezinfekciu v zdravotníckych zariadeniach (podláh, povrchov, veľkých a malých plôch v miestnostiach), dezinfekciu riadov, bielizne, hračiek, postelí, vyšetrovacích lôžok pacientov, na dezinfekciu nástrojov znečistených biologickým materiálom a na predsterilizačnú prípravu.

Prípravok je určený na dezinfekciu výrobkov zo skla, kovu (zliatiny titánu), umelej hmoty a gumy.

Dezinfekcia sa vykonáva oterom, ponorením do roztoku  Dezanol, postrekom alebo rozstrekom do prostredia pomocou rotačného aplikátora.

Dezinfekcia v zdravotníctve pomocou rotačného aplikátora

Zariadenie na aerosólovú dezinfekciu v zdravotníctve obsahuje vysokorýchlostný (24000 otáčok/min) kotúčový rotačný aplikátor, namontovaný na mobilnom zariadení, kde je umiestnená aj nádoba s dezinfekčným roztokom s objemom do 20 l. Dezinfekčný prostriedok Dezanol sa spracúva do jemnodisperzného stavu na častice s veľkosťou 5 μm a periodicky sa zavádza do vzdušného prostredia miestnosti, dopravného prostriedku a pod.

Aerosól zapĺňa celý priestor, usadzuje sa vo forme najdrobnejších kvapôčok na povrchoch objektu (steny, podlaha, zariadenie, inventár). Kvapky aerosólu sa čiastočne vyparujú a v tejto forme prenikajú do všetkých škár, ťažko dostupných miest, štrbín, prasklín. Okrem toho aerosólový spôsob umožňuje dezinfekciu vzduchu uzavretých priestorov a všetkých predmetov, ktoré sa v nich nachádzajú. Po aplikácii nie je potrebné povrchy v miestnostiach utierať čistou vodou.

 

Postup dezinfekcie pomocou rotačného aplikátora - povrchy miestností, zariadenie a vzdušné prostredie sa dezinfikujú nasledovným spôsobom:

  1. Vypína sa ventilácia, pevne sa uzatvárajú okná a dvere. Pred dezinfekciou pomocou rotačného aplikátora je nutné zakryť elektrické rozvádzače, elektronické zariadenia, prístroje a pod. Teplota v miestnosti musí byť vyššia ako 12 °С а relatívna vlhkosť minimálne 60%.
  2. Ak je objem miestnosti menší ako 200 m3, rotačný aplikátor sa umiestňuje v strede pre rovnomernú dezinfekciu všetkých povrchov (stien, stropu, podlahy, zariadenia, predmetov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri miestnosti). Ak má miestnosť tvar natiahnutého obdĺžnika a jej objem je 200 - 700 m3, je potrebné rozdeliť ju na dve časti a uskutočniť dezinfekciu obidvoch polovičiek posúvajúc zariadenie v procese dezinfekcie do tej časti miestnosti, kde ešte nebola vykonaná. Pri tomto spôsobe množstvo roztoku pre dezinfekciu zostáva nemenné.
  3. Po uskutočnení aerosólovej dezinfekcie sa zapína ventilácia alebo sa miestnosť vyvetrá bežným spôsobom, otvorením okien a dverí dezinfikovanej miestnosti.

 

Tlač stránku

AQUASYSTEM s.r.o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, tel.: +421 2 4464 10 61, fax: +421 2 4446 1508

Powered by Webcredit s.r.o.