Slovensky Cesky English
Aquasystem

Vaša voda, Váš život
Aqvital
Voda
Voda a človek
Vplyv farieb na organizmus
Prekyslenie organizmu
Oxidačno-redukčný potenciál
Doteraz známe spôsoby doúpravy vody
Aqvital - princíp činnosti
Vaše otázky, naše odpovede
Referencie
Odborné články
Dezanol - Plošná dezinfekcia
Aqvitox-D - Ošetrenie rán
Anticalc
Aquaenzym
Ecobenz
Katalógy na stiahnutie
Referencie
Cenník
Kontakty
 
Aqvital / Voda a človek

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a neodmysliteľnou súčasťou života. Je doslovne všade, tvorí približne 70% ľudského tela. Voda je absolútne nevyhnutnou pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. Je podmienkou čistoty, hygieny a zdravia ľudí. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť. Od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy. Ovplyvňuje počasie, ktoré máme. Všetko živé potrebuje vodu - ľudia, zvieratá i rastliny.

Voda v ľudskom tele

  • je rozpúšťadlom pre anorganické i niektoré organické látky
  • chemické reakcie látkovej premeny prebiehajú len vo vodných roztokoch
  • voda rozvádza rozpustené látky do buniek, tkanív a pletív
  • je dôležitým regulátorom teploty

Voda je síce život, ale nie je voda ako voda a ak chceme byť zdraví, naše bunky potrebujú vodu najvyššej kvality. Voda ako nosič energie a informácií ovplyvňuje a mení celé naše telo až po poslednú bunku. Vďaka tomu sa môže stať škodlivinou alebo liečivom. Ľudské telo je nádobou na tekutiny a všetko, čo na nás zvonku pôsobí sa istým spôsobom odrazí v našom tele v našich telesných tekutinách.

Voda tvorí tzv. klastre – zhluky molekúl vody, obsahujúce určitú energetickú informáciu.

Klastrom rozumieme súbor častíc (atómov či molekúl) viazaných slabými interakciami, ktoré nemajú charakter chemickej väzby napr. vodíkové mostíky. Klastrami môžu byť dvojice molekúl (diméry) či konglomeráty tisícov a viac častíc. Vďaka tomu je voda nosičom energie a informácií, ktoré do značnej miery rozhodujú o našom zdravotnom stave.

Voda reaguje ako elektrický dipól na elektromagnetické vlnenie a svojím vibrovaním mení vlastnú štruktúru. Elektromagnetický náboj vody je ovplyvnený a pozmenený nielen elektromagnetickými poľami, ktoré šíria elektrické spotrebiče, ale aj toxínmi zo životného prostredia a nevhodnou potravou. Choroba a staroba idú ruka v ruke a súvisia s oslabením elektrického potenciálu tekutín v našom tele, predovšetkým vody obsiahnutej v bunkách. Túto zvláštnu vlastnosť vody potvrdil aj spektroskopický výskum. Ukazuje sa, že voda by mohla byť našim najdôležitejším liečivom.

Na acidobázickú rovnováhu nášho tela má vplyv chemické zloženie vody, uložená energetická vibrácia a informácia v nej obsiahnutá, ktorú voda odovzdáva všetkému, čo s ňou prichádza do styku. Je rozhodujúce, čo pijeme, pretože len živá voda udrží telo zdravé. Voda obsahujúca energiu ju odovzdáva telu a okrem toho prenáša svoje liečivé vibrácie na telové tekutiny. Tým sa zlepší tekutosť krvi a odbremení sa srdce.

Voda ako najvýznamnejšia kvapalina na tejto planéte, je nositeľom informácií, distribútorom všetkých živín a minerálnych látok v ľudskom organizme a odvádza odpadové produkty z nášho tela.

V poslednom období začína byť nedostatok kvalitnej pitnej vody už aj v našich domácnostiach a očakáva sa, že zabezpečenie zdravej pitnej vody bude čoraz väčší globálny problém. Chemický priemysel znečistil svojou intenzívnou produkciou väčšinu spodných a povrchových vôd, čím došlo k narušeniu celkového ekosystému, filtrácie a regenerácie zdrojov pitnej vody.

Znečistená voda má negatívny vplyv aj na náš organizmus, v dôsledku čoho vznikajú nové a nové civilizačné choroby. Voda ako najlepšie rozpúšťadlo nesie vo svojej štruktúre rozpustené rôzne prvky, ktoré sa takto dostávajú do nášho organizmu. Preto je veľmi dôležité, ako vodu pijeme, z akého je zdroja a v akej kvalite sa dostáva až k užívateľovi.

Pitná voda môže pochádzať z podzemných alebo povrchových zdrojov. Podzemná voda je už v základnom princípe kvalitnejšia, keďže vyviera z hĺbky a mala by byť dostatočne zabezpečená jej čistota a filtrácia. Jej kvalita sa líši podľa druhu hornín, cez ktoré voda prechádza. Tieto horniny na svojej ceste rozpúšťa a absorbuje do seba, čo môže mať pozitívne i negatívne vplyvy na organizmus. Na druhej strane je voda povrchová, ktorá svojím zložením málokedy vyhovuje požiadavkám na pitnú vodu. Takúto vodu je nutné upravovať, nakoľko sa v nej vyskytujú okrem rôznych chemikálií aj nebezpečné baktérie a vírusy.

Je veľmi ťažké zabezpečiť optimálne zloženie pitnej vody, nakoľko zatiaľ žiaden výskum neposkytol dostatočné informácie o tom, aké je ideálne zloženie pitnej vody. Na druhej stane je ale všeobecne známe, že vhodnejšia voda na pitie je voda, ktorej celková mineralizácia je v rozmedzí 0,2 – 0,5 g. Z toho vyplýva, že minerálne vody, kde je zvýšený výskyt minerálnych látok sú vhodné hlavne na liečebné účely, nie na pravidelnú konzumáciu. Pitná voda, ktorá je dodávaná spotrebiteľovi, bohužiaľ prechádza úpravami, ktoré sú nutné zo zdravotného hľadiska vzhľadom na obsah patogénnych mikroorganizmov, ktoré sú vo vode obsiahnuté, čo má za následok vodu zbavenú energie, vodu so zníženou schopnosťou prenášať informácie. Stáva sa z nej kvapalina, ktorá stráca svoje prirodzené schopnosti a vlastnosti.

Preto je veľmi dôležité, aby človek konzumoval vodu, ktorá má parametre a vlastnosti podporujúce energetický potenciál v organizme. Takýto energetický potenciál poskytuje len voda z priamo horských prameňov, kde dochádza ku zvýšeniu energetickej bilancie vody, ktorá je ovplyvnená usporiadaním hornín. To znamená, že vo vode, ktorá predchádza týmito horninami, sa zvyšuje prirodzený energetický náboj, čo spôsobuje, že voda je schopná prenášať informácie.

Aby bolo zabezpečené kvalitné fungovanie organizmu, človek potrebuje vypiť denne 1,5 - 2 litre tekutín v rôznej forme. Preto je voda najvýznamnejším distribútorom energie v našom tele, preto je nutné dodržiavať pitný režim a piť kvalitnú pitnú vodu.

Tlač stránku

AQUASYSTEM s.r.o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, tel.: +421 2 4464 10 61, fax: +421 2 4446 1508

Powered by Webcredit s.r.o.