Slovensky Cesky English
Aquasystem

Vaša voda, Váš život
Aqvital
Voda
Voda a človek
Aqvital - princíp činnosti
Vaše otázky, naše odpovede
Referencie
Odborné články
Dezanol - Plošná dezinfekcia
Aqvitox-D - Ošetrenie rán
Anticalc
Aquaenzym
Ecobenz
Katalógy na stiahnutie
Referencie
Cenník
Kontakty
 
Aqvital / Vaše otázky, naše odpovede

Prečo je voda taká dôležitá?

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a neodmysliteľnou súčasťou života. Tvorí približne 70% ľudského tela, je absolútne nevyhnutná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. Je podmienkou čistoty, hygieny a zdravia ľudí. V mnohých smeroch voda riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť. Od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy. Ovplyvňuje počasie, ktoré máme. Všetko živé potrebuje vodu - ľudia, zvieratá i rastliny.
Voda je síce život, ale nie je voda ako voda a ak chceme byť zdraví, naše bunky potrebujú vodu najvyššej kvality. Voda ako nosič energie a informácií ovplyvňuje a mení celé naše telo až po poslednú bunku. Vďaka tomu sa môže stať škodlivinou alebo liečivom. Ľudské telo je nádobou na tekutiny a všetko, čo na nás zvonku pôsobí sa istým spôsobom odrazí v našom tele v našich telesných tekutinách.
Aby bolo zabezpečené kvalitné fungovanie organizmu, človek potrebuje vypiť denne 1,5 - 2 litre tekutín v rôznej forme. Preto je voda najvýznamnejším distribútorom energie v našom tele, preto je nutné dodržiavať pitný režim a piť kvalitnú pitnú vodu.

Ako spoznám kvalitnú vodu?

Kvalitná voda je na prvý pohľad číra, bez akéhokoľvek zápachu a chuti. Ak však chcete zistiť jej presnú kvalitu a parametre, môžete požiadať o analýzu vody na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva alebo v súkromných laboratóriách. Voda upravená systémom Aqvital spĺňa všetky normy a požiadavky na kvalitnú pitnú vodu a svojimi účinkami podporuje správnu činnosť ľudského organizmu.

Voda ako prevencia chorôb?

Voda upravená systémom Aqvital pôsobí ako prevencia proti mnohým civilizačným ochoreniam ako aj ochoreniam spôsobeným nesprávnou životosprávou. Mnohé vážne ochorenia vznikajú v dôsledku prekyslenia organizmu, kedy je pH menšie ako 7. Naším systémom upravená voda má pH v rozmedzí od 7-8, čím pozitívne pôsobí na ľudský organizmus a pomáha mu chrániť sa pred chorobami.

Čo môže spôsobiť konzumácia nekvalitnej vody?

Nekvalitná voda môže vážne ohroziť ľudský život. V závislosti od výskytu a koncentrácie škodlivých látok chemického charakteru ako sú napríklad dusičnany, dusitany, ťažké kovy, chlór a jeho zlúčeniny, môže voda s nadmerným výskytom týchto látok pôsobiť karcinogénne a vyvolať chronické zdravotné problémy. Ďalším negatívnym faktorom je prekročenie limitov mikrobiologických a biologických parametrov, ktoré vyvolávajú žalúdočné a tráviace problémy. Konzumácia nekvalitnej vody sa teda odrazí na celkovej kvalite vášho života.

Prečo si vybrať doúpravu vody Aqvital?

V súčasnosti existuje viacero spôsobov na doúpravu pitnej vody. Našim systémom upravená voda má záporný oxidačno-redukčný potenciál.

To znamená, že sa správa ako prírodný antioxidant a zabraňuje celkovému starnutiu organizmu. Navyše je Aqvital obohatený o energiu polarizovaného svetla zlato-žltej a modrej farby, ktorá pozitívne pôsobí na bunky v tele a navodzuje harmóniu a dobrú náladu.

V porovnaní s ostatnými doterajšími spôsobmi doúpravy vody je teda doslova nabitý pozitívnou energiou, ktorú transformuje do ľudského organizmu. Toto Vám neponúka žiadna iná metóda doúpravy vody. Aqvital má tiež množstvo iných blahodárnych účinkov na človeka, zvyšuje zásobovanie tela kyslíkom, pomáha pri liečení chorôb vznikajúcich z prekyslenia organizmu, neutralizuje v tele nahromadené toxíny a iné.

Na akom princípe pracuje Aqvital?

Princíp činnosti je fyzikálna aktivácia pitnej vody za pomoci elektrického poľa s využitím čiastočnej separácie iónov, ktorá sa dosahuje za pomoci oddelených komôr a presného riadenia napätia a prúdu pomocou počítača v závislosti od chemického zloženia vody.

Pomocou fyzikálnych polí sa mení veľkosť a vnútorné usporiadanie klastrov vo vode a zvyšuje sa ich energia. Vo vyššom počte sú vytvárané klastre vody so zvýšeným energetickým nábojom a potenciálom.

Činnosť celého zariadenia je riadená počítačom, ktorý kontroluje okrem kvality výstupného produktu aj časové intervaly, ktoré sú potrebné na regeneráciu zariadenia. Nie je potrebná dodatočná servisná údržba zariadenia.

Upravená voda obsahuje potrebné množstvo minerálnych látok a spĺňa všetky požiadavky stanovené slovenskými predpismi aj európskou smernicou pre pitnú vodu.

Aké sú ďalšie výhody Aqvitalu?

Kúpou nášho zariadenia na doúpravu vody ušetríte Vašu energiu a čas, keďže už nikdy nebudete musieť kupovať ťažké balenia minerálnej či stolovej vody v obchodoch, ktoré sa navyše neodporúčajú konzumovať vo veľkých množstvách. Systém Aqvital neobsahuje žiadne filtre, ktoré treba po čase vymeniť, na jeho údržbu Vám stačí obyčajný ocot, ktorý zariadenie prečistí na základe hlásenia počítača. Systém Aqvital si teda nevyžaduje žiaden dodatočný servis, ani nákup komponentov.

Aká je záruka na Aqvital?

Na elektronické zariadenie je záručná doba 2 roky a na komponenty na úpravu vody až 7 rokov.

Mám záujem o kúpu zariadenia Aqvital. Ako mám teraz postupovať?

Kontaktujte nás telefonicky + 421 2 4464 1061, faxom +421 2 4446 1508 alebo e-mailom aqua@aquasystem.sk

Náš regionálny zástupca sa Vám obratom ozve. Ďakujeme za Váš záujem o Aqvital.

Tlač stránku

AQUASYSTEM s.r.o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, tel.: +421 2 4464 10 61, fax: +421 2 4446 1508

Powered by Webcredit s.r.o.