Solárne regulátory

So solárnymi regulátormi Buderus pre veľké sústavy budete mať zabezpečenú vysokú mieru efektivity pri zaobchádzaní so slnečnou energiou.

Inteligentné regulátory sa postarajú o hospodárnu prevádzku a vysoké solárne zisky pri veľkých súpravách. Systémovo optimalizovaná technika sa dá používať flexibilne, ľahko sa obsluhuje a prispieva k efektívnej súhre komponentov vášho vykurovacieho systému.

Logamatic SC10

Digitálny regulátor pre štandardné solárne zariadenia

 • Regulácia teplotných rozdielov
 • LC displej
 • Na riadenie solárneho čerpadla alebo prepínacieho ventilu

Logamatic SC20

Autonómny regulátor solárnych zariadení na ohrev pitnej vody nezávislý od regulácie vykurovacieho kotla

 • Autonómny regulátor solárnych zariadení na ohrev pitnej vody nezávislý od regulácie vykurovacieho kotla
 • Solárny regulátor pre ohrev TÚV
 • Prednostné dopĺňanie pohotovostnej časti termosifónového zásobníka a energeticky optimalizovaná prevádzka prostredníctvom technológie Double-Match- Flow
 • Jednoduché ovládanie a kontrola funkcií zariadení s jedným spotrebičom s troma vstupmi pre snímače a jedným výstupom pre spínanie čerpadla solárneho okruhu (s regulovaným počtom otáčok) s nastaviteľnou spodnou hranicou modulácie.
 • Podsvietený LCD displej so segmentmi s animovanými piktogramami pre indikáciu informácii o zariadení. Počas automatickej prevádzky možno vyvolať rôzne hodnoty zo zariadenia (teplotné hodnoty, prevádzkové hodiny, počet otáčok čerpadla).
 • Pri prekročení maximálnej teploty kolektorov dôjde k vypnutiu čerpadla. Pri poklese pod úroveň minimálnej teploty kolektorov (20°C) sa čerpadlo nezapne ani v prípade, že sú splnené všetky ostatné podmienky pre zapnutie.
 • Pri funkcii trubicových kolektorov dochádza pri teplotách kolektora vyšších ako 19°C každých 15 minút ku krátkodobej aktivácii čerpadla solárneho okruhu a to kvôli prečerpaniu solárnej látky k senzoru.

Logamatic SC300

 • Použitie aj u starších kotlov bez Logamatic EMS plus, u kotlov iných značiek, …
 • Grafické informácie priamo u vás v obývacej izbe: teplota, výnos a poruchové správy
 • Veľký grafický displej s podsvietením
 • Inovatívne funkcie