Problém s VODNÝM KAMEŇOM? Anticalc 3/4″

321.00

Zariadenie zabraňujúce tvorbe tvrdých nánosov (vápnika) v potrubiach, batériách, bojleroch, práčkach, umývačkách riadu a iných technologických zariadeniach na ohrev vody.

Kategória:

Popis

Anticalc 3/4″ – 1″

Voda vo svojej prirodzenej podobe obsahuje množstvo prvkov dôležitých pre život. Niektoré   z týchto, pre život nevyhnutných prvkov, však spôsobujú problémy, predovšetkým pri tepelnej úprave vody resp. pri jej využití pre technologické účely.

Najväčší problém spôsobuje vápnik. Jeho kvantitatívna prítomnosť vo vode sa technicky označuje ako tvrdosť vody. Štruktúra vápnika vo vode spôsobuje, že zariadenia prichádzajúce do styku s ním sú znehodnocované tvrdými nánosmi – vodným kameňom. Hrúbka vrstvy vodného kameňa (vápnika) úmerne rastie s časom a množstvom vápnika vo vode.

Rast tvrdých nánosov výrazne podporuje zvyšovanie teploty vody. Ohrievaním vody sa  zvyšuje hrúbka vodného kameňa. Ten spôsobuje veľké problémy v celom komplexe zariadenia zabezpečujúceho ohrievanie vody. Vodný kameň takto znehodnocuje potrubie, ohrievače vody, vodovodné batérie, armatúry, práčky, umývačky riadu, meraciu a regulačnú techniku.

ANTICALC®, zariadenie zabraňujúce tvorbe tvrdých nánosov (vápnika) v potrubiach, batériách, bojleroch, práčkach, umývačkách riadu a iných technologických zariadeniach na ohrev vody, pracuje na fyzikálnom princípe úpravy vody.

Použitím tejto fyzikálnej úpravy nedochádza k odstráneniu pevných látok a prvkov z vody, tie zostávajú vo vode zachované a tým je takto upravená voda vhodná na pitie.

Aplikácia úpravy vody na fyzikálnom princípe vedie k zjednodušeniu a zlacneniu prevádzky zariadení pracujúcich s horúcou vodou, bez nutnosti jej chemickej úpravy. Tým sa ušetria náklady na chemickú úpravu a zariadenie je šetrnejšie k životnému prostrediu.

Voda upravená zariadením ANTICALC®sa správa ako mäkká voda, čím dochádza k úspore pracích a čistiacich prostriedkov – mydla, saponátov, pracích práškov, až do výšky niekoľko desiatok percent.

Dlhodobým pôsobením vody upravenej zariadením ANTICALC® na technické zariadenia dochádza k pozvoľnému rozpúšťaniu už existujúcich nánosov. V priebehu niekoľkých mesiacov sú zariadenia úplne čisté, bez znečistenia a znehodnotenia vápnikom.

Používaním takto upravenej vody na zavlažovanie sa výrazne podporí rast vegetácie.

Úprava vody na fyzikálnom princípe je úspešná pri určitom zložení vody z hľadiska obsahu solí: funguje pre uhličitany (viď opis vyššie),  ak je tvrdosť vody spôsobená obsahom solí síry, úprava je neefektívna.

Ďalšie použitie

 • Rozvody studenej vody – nižšia spotreba energie, vyššia priepustnosť potrubia
 • Rozvody teplej vody – nižšia spotreba energie, vyššia priepustnosť potrubia
 • Vodovodné batérie – predĺženie životnosti až o 50%
 • Práčky – predĺženie životnosti až o 50%, 30% úspora pracích práškov, zníženie spotreby energie
 • Splachovacia súprava – bez výmen a opráv
 • Ohrev vody – bojler -zníženie spotreby energie až o 30%, predĺženie životnosti zariadenia
 • Umývačka riadu – predĺženie životnosti až o 50%, 50% úspora práškov a solí
 • Kotol – kúrenie – zníženie spotreby energie až o 30%, predĺženie životnosti zariadenia o 50%
 • Rýchlovarná kanvica – zabezpečenie životnosti udávanej výrobcom
 • Naparovacia žehlička – zabezpečenie životnosti udávanej výrobcom
 • Kuchynský riad – predĺženie životnosti
 • Záhrada – úspora na hnojivách, zvýšenie výnosov, vyššia odolnosť rastlín voči škodcom
 • Bazény – zabránenie tvorbe rias, úspora chemických prostriedkov
 • Stavebníctvo – lepšie vlastnosti betónu