ZÁPACH Z ODPADU, SEPTIKU?

220.00

Biologicky aktívna zmes 4 druhov enzýmov s vysokou aktivitou pre rozklad a štiepenie organických látok.

Kategórie:

Popis

Aquaenzym 10 litrov

Odpadová voda v sebe obsahuje rozličné organické látky – živočíšne a rastlinné tuky, škroby, sacharidy, fekálie, celulózu, ktoré môžu spôsobovať upchávanie potrubí a kanalizácií, ako aj zápach. Častokrát odpadová voda dosahuje hodnoty, ktoré sú oveľa vyššie ako sú hodnoty stanovené pre odpadovú vodu predpismi.

Použitím prípravku AQUAENZYM odpadová voda nespôsobuje problémy na ČOV, kde enzýmy vylepšujú separačné vlastnosti aktivovaného kalu a znižujú možnosť vzniku vláknitých baktérií. Prípravok AQUAENZYM, ktorý je kombináciou 4 druhov enzýmov- lipázy, proteázy, amylázy a hemicelulózy, ktoré sú katalyzátorom, ktorý umožňuje štiepnu reakciu, je využiteľný tak v domácnostiach, ako aj v mäsiarskom, mliekarenskom, kvasnom priemysle, v konzervárňach, pekárňach, mraziarňach, bitúnkoch a v ďalších odvetviach, kde vznikajú odpadové vody s vysokým obsahom organických látok. Voda, ktorá odteká z prevádzok, dosahuje vďaka použitiu tohto enzymatického prípravku hodnoty stanovené predpismi.

Z mikrobiologického hľadiska je prípravok AQUAENZYM nezávadný. Neobsahuje fekálne, fekálno koliformné baktérie ani salmonely. Je biologicky úplne odbúrateľný, nepoškodzuje životné prostredie, nepoškodzuje potrubie a armatúry, nie je toxický. Okamžite sa viaže na nečistoty, z toho dôvodu je ho možné aplikovať priamo v prevádzke, pri pretekajúcej vode. Jeho pôsobením sa podstatne obmedzí zápach.

Využitie prípravku AQUAENZYM

 

  • Na prečistenie potrubí a kanalizácie a na zabránenie ich upchatia.
  • Do odpadových jám, septikov atď. na zníženie množstva kalov a tukov, štiepenie tzv. tukového koláča, k zriedeniu objemu žumpy, čím sa výrazne predĺži interval vývozu.
  • Do oxidačných nádrží, kalových nádrží, vyhnievacích nádrží na zníženie množstva kalov         a ako druhotný efekt k obmedzeniu penivosti v aktivačných nádržiach.
  • Na výrazné zníženie hodnoty odpadových vôd (CHSK,BSK5,TUKY,NL,EL…).