Enzymatický prípravok na čistenie a zníženie hodnôt odpadových vôd. Čistenie kanalizácie , lapačov tukov…

220.00

Biologicky aktívna zmes 4 druhov enzýmov s vysokou aktivitou pre rozklad a štiepenie organických látok.

Kategórie:

Popis

Aquaenzym 10 litrov

AQUAENZYM je ekologická, biologicky aktívna zmes 4. druhov rastlinných enzýmov (lipáza, proteáza, amyláza a hemiceluláza), s vysokou aktivitou pre rozklad a štiepenie organických látok: tukov, cukrov, škrobov, bielkovín. AQUAENZYM pôsobí ako katalyzátor pre urýchlenie štiepnych reakcií.

Vďaka tomu sa ľahšie rozložia zložité organické zlúčeniny na jednoduché prvky a mastné kyseliny s krátkym uhlíkatým reťazcom (poriadku 10 až 7). Tie sú potom ľahko likvidované biologickým čistiacim procesom.

Viaže sa okamžite na organické látky a štiepi ich. Nepotrebuje zádrž.

Využitie enzymatického prípravku AQUAENZYM:

Odstraňuje tvorbu zápachu (v kanalizácii, lapačoch tukov, na ČOV).

 • prečistí a dezinfikuje kanalizáciu. Odstraňuje tukové a ďalšie organické usadeniny na stenách kanalizačnej vetvy. V kanalizačných systémoch odstraňuje koliformné baktérie, patogénne látky, plesne a kvasinky. Eliminuje sa tak výskyt hlodavcov.
 • Do odpadových jám, lapačov tukov … na zníženie objemu kalov a množstvo tukov, na štiepenie tukového koláča. Tzn. predĺženie vývozu a zlepšenie hodnôt odpadových vôd.
 • Znižuje hodnoty odpadových vôd (CHSK, BSK, EL-TUKY).
 • Na ČOV v aktivačných nádržiach:
 • Ľahšie rozloží zložité organické zlúčeniny na jednoduché prvky a mastné kyseliny s krátkym uhlíkatým reťazcom (poriadku 10 až 7). Tieto látky už môžu dobre metabolizovať vločkotvorné mikroorganizmy.
 • Nastáva potlačenie vláknitých baktérií a vločky dorastajú do optimálneho zastúpenie – najviac „stredných a veľkých“.
 • biocenóza je lepšie odolná voči preťaženiu látkovému aj hydraulickému. ČOV dokáže dobre pracovať aj pri 20% preťažení.
 • Odstráni sa penenie, zlepšia sa sedimentačné vlastnosti aktivovaného kalu a kalový index sa zoptimalizuje. Kal prestane byť vo vznose (nebudú sa tvoriť vláknité baktérie, ako sú Microthrix alebo Nocardia), bude lepšie regenerovať a sedimentovať.
 • AQUAENZYM odstráni penenie, lepšie rozloží organické látky, kal nebude vo vznose a bude sa lepšie odkalovať.

Tým vzniká vyšší podiel sušiny a až o 25% je menej kalu.

 • V odtoku sa znížia hodnoty odpadových vôd (CHSK, BSK, EL, biologický fosfor, tuky)
 • Odstráni sa zápach.

AQUAENZYM je biologicky úplne odbúrateľný, nepoškodzuje životné prostredie a zdravie ľudí, nepoškodzuje potrubie a armatúry, nie je toxický, nemôže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.